Geleneksel Liposuction

Bu yöntem, lazer veya vazer sistemlerine sahip olmak istemeyen hastalar için uygulanır.

Hastalar, yanıklara neden olabilecek ısıtma mekanizmaları nedeniyle lazer veya vaser ışınlarının cilt kalitesine zarar vereceğinden endişe duyarlar.

Geleneksel liposuction’da cerrah probla yağ bölgelerinin üzerinden geçer ve yağ dokularını yıkarak aspire eder.

Bu tekniğin dezavantajı, cerrahların gerçekleştirmesi zor olmasıdır, çünkü probu ileri geri kullanmak ve yağ dokularını yıkmaya çalışmak uzun zaman ve kas gücü gerektirir.

Ayrıca, tüm yağ dokularına bu şekilde ulaşılamaz.

Bu nedenlerle, geleneksel liposuction gün geçtikçe daha az kullanılmaktadır.

Fiyatlandırma, vazer liposuction ve plazma liposuction’a göre daha düşüktür.

Esas olarak karın liposuction ile karın germe gibi kombine ameliyatlarda kullanılır.

Geleneksel liposuction cerrahisi için fiyat (maliyet) Türkiye’de ekonomiktir.