Vaser Liposuction

  • Vaser Liposuction, hem cerrahlar hem de hastalar tarafından en popüler tekniktir.
  • Cerrah sıvıyı cildin altındaki yağ dokusuna verir,
  • Vaser sistemi 3D ultraonografik ışın vererek sıvı içinde kabarcıklar oluşturur ve bu kabarcıklar yağ dokusunu 360 derece parçalar.
  • Işın yağ dokusunu parçalarken, vazer sistemi eşzamanlı olarak rendelenmiş yağ dokularını aspire eder.
  • Bu yöntem hem cerrah hem de hasta için pratiktir
  • Cerrahlarımız birkaç vücut parçasını birleştirebilir ve vazer sistemi ile çok iyi sonuçlara ulaşabilirler.
  • Vazer sistemi lazer sistemi kadar ısınmaz, bu nedenle daha hasta dostudur.
  • Prosedür uzunluğu da geleneksel liposuction ve lazer liposuction ile karşılaştırıldığında daha kısadır.